flash_area
   
Quick Links
 
Staff Contact Details
PGIVAS in News
Departments
Achievements
Farm
Research
Training Program
Photo Gallery
 
Activities >> Farmers Column
 
 
पशुपालकांचा स्तंभ   Leaflets    
 
1 दुग्धोत्पादना करिता पाण्याचे महत्व डॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
2 बहुउपयोगी खनीज मिश्रण डॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
3 माजाचे एकत्रीकरण डॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
4 वांझपणा : कारणे व उपाय डॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
5 गाभण गाईची काळजी डॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
6 वार अडकणे : कारणे व उपाय डॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
7 गर्भाशयाचा दाह कारणे व उपाय डॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
8 मायांग बाहेर येणे : कारणे व उपाय डॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
9 नवजात वासराचे संगोपन डॉ. श्याम देशमुख मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
10 गायी मधील माजाचे निदान : महत्व व पध्दती डॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
11 कृत्रिम रेतनाचे फायदे डॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
12 गाई च्य प्रजनन व्यवस्थापनामध्ये अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनचा वापर डॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
13 म्ह्शीचे उन्हाळ्यातील संगोपन डॉ. महेशकुमार इंगवले, डॉ. चैतन्य पावशे, डॉ. श्याम देशमुख मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
14 शेळयांचे संगोपन डॉ. महेशकुमार इंगवले, डॉ. चैतन्य पावशे, डॉ. श्याम देशमुख मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
15 ''शेतीपुरक व्यवसाय: गाई-म्हैस पालन'' डॉ. मोहीनी वि. खोडके, सहाय्यक प्राध्यापक.
16 जनावरांचे नोंदीकरण डॉ. प्रविण बनकर, सहाय्यक प्राध्यापक.
 
 
 
Copyright © 2012 PGIVAS, Akola. All rights reserved.